Vuosikertomus 2021
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä

Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä

Emoyhtiön taseen 31.12.2021 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 117 996 832,83 euroa, josta tilikauden voitto on 127 479,11 euroa. Hallitus ehdottaa 6.4.2022 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,04 euroa osinkoa osaketta kohti.

Bittium Oyj noudattaa osinkopolitiikkaa, joka ottaa huomioon konsernin tuloksen, taloudellisen aseman, pääoman tarpeen sekä kasvun ja vaatiman rahoituksen.

Oulussa 9. päivänä helmikuuta 2022
 

Erkki Veikkolainen
hallituksen puheenjohtaja

Pekka Kemppainen
hallituksen jäsen

Veli-Pekka Paloranta
hallituksen jäsen


 

Riitta Tiuraniemi
hallituksen jäsen


 

Petri Toljamo
hallituksen jäsen


 

Hannu Huttunen
toimitusjohtaja