Vuosikertomus 2021
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

18.1.2022 Antti Näykki (45, insinööri, sulautetut järjestelmät) nimitettiin Bittium Oyj:n Medical Technologies -tuote- ja palvelualueen johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.2.2022 alkaen. Näykki on toiminut Bittiumilla muun muassa liiketoiminnan kehittämisestä vastaavana johtajana sekä Medical Technologies -tuote- ja palvelualueen tuotehallinnan vetäjänä vuodesta 2019 lähtien. Uudessa tehtävässään Medical Technologies -tuote- ja palvelualueen johtajana Näykki raportoi toimitusjohtaja Hannu Huttuselle. Bittium Oyj:n Medical Technologies -tuote- ja palvelualueen johtaja ja johtoryhmän jäsen Arto Pietilä jää eläkkeelle maaliskuussa 2022. Hän on lupautunut alkuvuoden aikana tukemaan vastuiden sujuvaa siirtoa Näykille.

1.2.2022 alkaen Bittiumin johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Hannu Huttunen (puheenjohtaja), talousjohtaja Pekka Kunnari, lakiasiainjohtaja Kari Jokela, viestintä- ja markkinointijohtaja Karoliina Malmi, tuote- ja palvelualueiden johtajat Jari Sankala, Tommi Kangas ja Antti Näykki sekä engineering-toiminnoista vastaava johtaja Jari-Pekka Innanen.

2.2.2022 Bittium Oyj:n tytäryhtiö Bittium Biosignals Ltd ja Boston Scientificin täysin omistama tytäryhtiö Preventice Solutions ilmoittivat allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka mukaan Bittium jatkaa sydämen rytmihäiriöitä monitoroivien BodyGuardian® MINI -laitteiden toimitussopimusta Preventice Solutionsille. Lisäksi sopimuksen mukaan osapuolet jatkavat yhteistyötä uuden Preventice Solutionsin käyttöön räätälöidyn EKG-teknologian kehittämisessä. Sopimuksen mukaiseen yksinoikeuteen vaadittavien minimivolyymien toteutuessa sopimuksen kokonaisarvo on noin 40–45 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (noin 35–40 miljoonaa euroa 1.2.2022 valuuttakurssin mukaan), liikevaihdon kertyessä vuosien 2022, 2023, 2024 ja 2025 aikana. Kokonaisarvon lopulliseen määräytymiseen vaikuttavat pääosin eri tuotemallien ostomäärät. Bittiumin ja Preventice Solutionsin yhteistyö langattomien EKG-mittalaitteiden kehittämisessä ja toimittamisessa alkoi helmikuussa 2018. Yhteistyön jatkumisesta tiedotettiin 10.9.2020. 1.2.2022 allekirjoitettu sopimus korvaa syyskuussa 2020 allekirjoitetun vuosia 2021–2024 koskeneen jatkosopimuksen EKG-mittalaitteiden toimittamisesta.

8.2.2022 Suomen Puolustusvoimat tilasi Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteita perustuen puitesopimukseen tuotteiden hankinnasta. Tuotteiden tilaus oli arvoltaan noin 8,8 miljoonaa euroa. Tilatut reitittimet ja radiopäät liittyvät useisiin Puolustusvoimissa käynnissä oleviin hankkeisiin, joissa Bittium TAC WIN tarjoaa laajakaistaisen IP-yhteyden liikkuviin viestiasemiin ja johtamispaikkoihin. Tilaus perustuu Bittiumin ja Suomen Puolustusvoimien väliseen puitesopimukseen taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitettujen Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteiden hankinnasta. Puitesopimus koskee vuosia 2021–2024 ja on kokonaisarvoltaan enimmillään noin 30 miljoonaa euroa. Puitesopimuksen mukaisesti Puolustusvoimat tekee tuotteista erilliset tilaukset vuosittain. Bittium kertoi 22.12.2020 Suomen puolustusministerin Antti Kaikkosen valtuuttaneen Suomen Puolustusvoimat hankkimaan taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitettuja Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteita. Tilatut tuotteet tullaan toimittamaan Puolustusvoimille vuoden 2022 aikana.