Vuosikertomus 2021
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Vuoden 2022 näkymät

Vuoden 2022 näkymät

Maailmanlaajuinen häiriö elektroniikan komponenttien saatavuudessa ja koronaviruksen uusien varianttien leviäminen vaikuttavat merkittävästi globaaleilla markkinoilla. Bittiumin liikevaihdosta yli 70 prosenttia kertyy tuotteista ja niihin liittyvistä järjestelmistä, ja tällä hetkellä vallitseva komponenttipula aiheuttaa merkittävää epävarmuutta Bittiumin tuoteliikevaihdon kehittymiseen vuoden 2022 aikana. Näistä epävarmuuksista johtuen yhtiö julkaisee tässä vaiheessa vuotta poikkeuksellisesti vain ensimmäisen vuosipuoliskon näkymän koko vuoden näkymien sijaan.

Bittium arvioi vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna (39,7 miljoonaa euroa tammi–kesäkuu 2021) ja liiketuloksen olevan tappiollinen (liiketappio -0,7 miljoonaa euroa tammi–kesäkuu 2021).

Lisätietoa markkinanäkymistä ja riskeistä ja epävarmuustekijöistä on esitetty tämän hallituksen toimintakertomuksen kappaleissa Markkinanäkymät ja koronaviruspandemian vaikutukset sekä kappaleessa Riskit ja epävarmuustekijät. Lisätietoa on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com